ANBI

Naam en bezoekadres 

Evangelisatie Vereniging Noord-Jeruël
Ds. Visscherwei 71
9223 LK Houtigehage

RSIN /fiscaal nummer ANBI

816175883

KvK nummer

40003089

Bankrekeningnummer

NL 31 RABO 0356.4044.63

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel de verbreiding van het evangelie en andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Beleidsplan evangelisatie vereniging Noord Jeruël 2016

Beloningsbeleid

Er zijn bij Noord Jeruël geen medewerkers in loondienst.
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Tweemaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. In het voorjaar is er de ledenvergadering waarin het jaarverslag en het financiële jaaroverzicht worden doorgenomen en in het najaar een ledenvergadering over alle lopende zaken.

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting