• Gijs Roordink (ouderling, voorzitter)  0512-341666
  • Roelie Pultrum (bestuurslid, secretaris) 06-49341044
  • Herre Kampen (bestuurslid)  0512-545282
  • Koop Kooistra (bestuurslid)  0512-363175
  • Aukje de Jong (ouderling, penningmeester)  0512-342437